Archiwum aktualności Archiwum aktualności

«Powrót

Zmiana nazwy państwowej jednostki budżetowej CPD MF na CI RF

Zmiana nazwy państwowej jednostki budżetowej CPD MF na CI RF

Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów z dniem 1 października 2017 r. zmieniło nazwę na Centrum Informatyki Resortu Finansów zgodnie z Zarządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Centrum Informatyki Resortu Finansów oraz nadania statutu Centrum Informatyki Resortu Finansów (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 28 września 2017 r. poz. 192).

Do czasu uruchomienia strony internetowej Centrum Informatyki Resortu Finansów (CI RF) wszystkie istotne informacje w zakresie państwowej jednostki budżetowej CI RF będą publikowane na stronie CPD MF.

Nawigacja Nawigacja