Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych do Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów w Radomiu

  Doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych do Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów w Radomiu

  Doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych do Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów w Radomiu.

  Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216) w Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów w Radomiu (pod adresem internetowym: link) uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza umożliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.

  Elektroniczna skrzynka podawcza Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów
  w Radomiu
  znajduje się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl)

Nawigacja Nawigacja