Majątek CPD MF Majątek CPD MF

  

      Majątek, którym dysponuje CPD MF jest sklasyfikowany w następujących grupach Klasyfikacji Środków Trwałych:

1)      grunty;

2)      budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze 

          własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego;

3)      obiekty inżynierii lądowej i wodnej;

4)      kotły i maszyny energetyczne;

5)      maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania;

6)      maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne;

7)      urządzenia techniczne;

8)      środki transportu;

9)      narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane;

10)    wartości niematerialne i prawne.

 

 

Ogółem majątek CPD MF w wartości netto na dzień 31.12.2016 r. wynosi 129 396 637,63 zł.

bip
Informacje o publikacji dokumentu
 
Data utworzenia: 02.04.2015 Data publikacji: 02.04.2015 11:25 Data ostatniej modyfikacji: 08.03.2017 14:03
Autor: CPD MF Osoba publikująca: Karol Derlatka Osoba modyfikująca: Artur Rumelczyk

Nawigacja Nawigacja