Struktura organizacyjna Struktura organizacyjna

  Struktura Organizacyjna

  Struktura Organizacyjna

   

  1.   Działalnością Centrum kieruje Dyrektor Centrum, który reprezentuje Centrum na zewnątrz.
  2. Dyrektor Centrum realizuje zadania przy pomocy Zastępców Dyrektora i kierowników komórek organizacyjnych/wewnętrznych.
  3.  W czasie nieobecności Dyrektora Centrum jego zadania realizuje upoważniony Zastępca Dyrektora lub inna osoba upoważniona przez Dyrektora Centrum.
  4.  Szczegółową strukturę organizacyjną Centrum, tryb pracy i zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych/wewnętrznych określa Dyrektor Centrum w regulaminie organizacyjnym.
  5.   Regulamin organizacyjny, o którym mowa w ust. 4, zatwierdza Minister Finansów.
  6. Kierownicy komórek organizacyjnych/wewnętrznych wykonują zadania w ramach przyznanych im kompetencji określonych w regulaminie organizacyjnym.

  Schemat organizacyjny CPD MF (pdf)

  bip
  Informacje o publikacji dokumentu
   
  Data utworzenia: 22.06.2012 Data publikacji: 22.06.2012 15:55 Data ostatniej modyfikacji: 08.08.2016 11:40
  Autor: CPD MF Osoba publikująca: Kamil Chomicki Osoba modyfikująca: Paweł Deja

Nawigacja Nawigacja